Marża a Narzut

marża a narzut różnice

W tym artykule odpowiadamy na pytanie: Jaka jest różnica między marżą a narzutem? Przedstawimy Co to jest marża oraz Co to jest narzut oraz wypiszemy wzór na marżę jak i na narzut oraz przedstawię konkretne przykłady.

Co to jest marża?

Marża jest to stosunek zysku do ceny sprzedaży.

Ale zobaczmy przykład równania, aby to lepiej zobrazować.

Jak obliczyć marżę?

Oto odpowiedź na pytanie: Jak obliczyć marżę?

Oto odpowiedź na pytanie: Jak obliczyć marżę?

Wypisz kwotę sprzedaży

Na kartce lub w Excelu wypisz kwotę sprzedaży danego przedmiotu, bądź usługi. np. Sprzedaż karmy dla psa za kwotę 100zł brutto.

Wypisz kwotę zakupu

Na kartce lub w Excelu wypisz kwotę zakupu danego przedmiotu, bądź usługi. np. Zakup tej samej karmy dla psa za kwotę 90zł brutto.

Policz zysk

Policz zysk odejmując od kwoty sprzedaży, kwotę zakupu.
Oto przykład:
Od 100zł odejmijmy 90zł. Otrzymamy równanie: 100-90 = 10zł, czyli nasz zysk (brutto) to 10zł.

Obliczenie marży

Oto wzór na oblicznie marży: stosunek zysku do ceny sprzedaży razy 100%.

I przykład, dla lepszego zobrazowania:

Zysk do kwoty sprzedaży, czyli dla naszego przykładu:

10 zł do 100zł razy 100%, czyli zapisując w postaci równiania:

10 : 100 * 100% = 10%,

czyli nasza marża wynosi 10% (brutto).

Co to jest narzut?

Narzut jest to stosunek zysku do ceny zakupu.

Jak obliczyć narzut?

Oto odpowiedź na pytanie: Jak obliczyć narzut?

Oto odpowiedź na pytanie: Jak obliczyć narzut?

Wypisz kwotę sprzedaży

Na kartce lub w Excelu wypisz kwotę sprzedaży danego przedmiotu, bądź usługi. np. Sprzedaż karmy dla psa za kwotę 100zł brutto.

Wypisz kwotę zakupu

Na kartce lub w Excelu wypisz kwotę zakupu danego przedmiotu, bądź usługi. np. Zakup tej samej karmy dla psa za kwotę 90zł brutto.

Policz zysk

Policz zysk odejmując od kwoty sprzedaży, kwotę zakupu.
Oto przykład:
Od 100zł odejmijmy 90zł. Otrzymamy równanie: 100-90 = 10zł, czyli nasz zysk (brutto) to 10zł.

Obliczenie narzutu

Oto wzór na oblicznie narzutu: stosunek zysku do ceny zakupu razy 100%

I przykład, dla lepszego zobrazowania:

Zysk do kwoty zakupu, czyli na dlaczego przykładu:

10 zł do 90zł razy 100% , czyli zapisując w postaci równiania:

10 : 90 * 100%= 11,1(1)%,

czyli nasz narzut wynosi 11,1% (brutto).

Jakie zatem są różnice pomiędzy marżą a narzutem?

Jak widać z powyższego przykładu: marża jest wartością procentową niższą od wartości procetowej narzutu.

10 % > 11,1 %

Pomimo identycznego zysku brutto, procentowo, wartość procentowa narzutu jest wyższa.

Co z tego wynika?

Jeżeli do wyboru mamy procentowy udział w zyskach to lepiej o tej samej wartości wybrać narzut. Lepiej mieć 10% narzut niż 10% marży.

Jak obliczyć marżę mając cenę zakupu i sprzedaży?

W celu policzenia marży mając cenę zakupu i sprzedaży należy:
1. Obliczyć zysk: od ceny sprzedaży odjąć cenę zakupu
2. Obliczony zysk podzielić przez cenę sprzedaży
3. Wyliczony stosunek pomnożyć przez 100%

Spodobał mi się artykuł, więc udostępniam!

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Ostatnie Wpisy

marża a narzut różnice

Marża a Narzut

W tym artykule odpowiadamy na pytanie: Jaka jest różnica między marżą a narzutem? Przedstawimy Co to jest marża oraz Co to jest narzut oraz wypiszemy wzór na marżę jak i na narzut oraz przedstawię konkretne przykłady.

fulfilment dębica

Fulfilment Dębica

Fulfilment to usługa polegająca na obsłudze logistyki sklepów internetowych, czyli e-commer-ów w celu odciążenia właścicielu z obowiązków związanych z pakowaniem zamówień lub podniesienia wydajności obsługi

Zapisuje się do Newslettera