Robert Piotrowski

inż. Robert Piotrowski Wieloletnie Doświadczenie zdobytę w Przedsiębiorstwach Logistycznych, Transportowych oraz Produkcyjnych. Absolwent: Szkoła Główna Handlowa SGH Politechnika Warszawska Kierunek: Transport Specjalizacja: Logistyka i Technologia Transportu Wewnętrznego i Magazynowania