Konsulting logistyczny

Doradztwo logistyczne i strategiczne

Doradztwo logistyczne
oraz
Konsulting logistyczny

Doradztwo logistyczne u Doświadczonego Specjalisty z Branży Logistycznej

Doradztwo logistyczne to kompleksowy zestaw usług polegających na wspieraniu przedsiębiorcy w podejmowaniu najkorzystniejszych decyzji w procesie rozwoju i utrzymania firmy. Spektrum doradztwa logistycznego jest bardzo szerokie. Analizie podlegają wszystkie procesy związane z organizacją pracy magazynu, ale też i wydajności systemu informatycznego dedykowanego do obsługi logistycznej przedsiębiorstwa.

Doradztwo magazynowe, czyli właściwe projektowanie obiektów magazynowych

Konsultant logistyczny wspiera biznes także w obszarze zadowolenia klienta końcowego. Proponowane są rozwiązania oparte o mierzenie satysfakcji klienta z dostarczanych towarów, ale także badany jest proces przejrzystości i łatwości w dostępie do oferowanych dóbr. Konsultant logistyczny może się wcielić w potencjalnego klienta i prześledzić cały proces zamówienia. Od pierwszego kontaktu z działem handlowym, poprzez ustalanie warunków i sposobów dostawy zamówienia po proces płatności oraz zadowolenie z jakości otrzymanego towaru.

Wyniki pracy konsultanta logistycznego to nie tylko zbiór wskazówek służących do oceny stanu naszej firmy, ale też bardzo jasny zestaw wytycznych, które mogą pomóc w poprawie i optymalizacji procesów projektowych prowadzonych przez poszczególne komórki przedsiębiorstwa. Jeśli firma decyduje się na wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie logistyki, bardzo dobrą praktyką jest wykonanie audytu powdrożeniowego. Taki audyt z powodzeniem wykonuje doradca logistyczny, który wskazuje wyniki wdrożenia. Audyt doradztwa logistycznego może objąć całość wdrożenia – wtedy zobaczymy, czy proces przyniósł oczekiwane efekty, ale może być też audytem etapowym, analizującym poszczególne elementy wdrożenia. Wynik takich działań ułatwia kontrolę managerom odpowiedzialnym za poszczególne działy biorące udział w procesie wdrożenia. To tylko część z wielu zalet, jakie daje doradztwo logistyczne. Zachęcamy do kontaktu i zapoznanie się z pełną ofertą doradztwa logistycznego świadczonego przez nasze przedsiębiorstwo, w tym również: fulfilment Dębica.

Konsulting logistyczny

Mnogość szczegółów, na które powinien zwracać uwagę każdy przedsiębiorca, może sprawić, iż w niektórych obszarach działalności firmy może dojść do pewnych zaniedbań. Takie zaniedbania mogą skutkować w opóźnieniach realizacji zamówień, dostaw  wychodzących oraz zaopatrzeniu i rozdystrybuowaniu towarów w magazynach. By do wspomnianych sytuacji nie doszło, warto zdecydować się na konsulting logistyczny. Taka usługa skupia się na przeanalizowaniu procesów, przepływie towarów, sprawdzeniu terminowości realizacji cyklu logistycznego.

Audyt logistyczny wykonany przez Doświadczonych Profesjonalistów

Konsulting logistyczny może być niezwykle pomocny w procesach optymalizacyjnych. Nie zawsze przedsiębiorca jest w stanie zapanować nad wszystkimi elementami składającymi sią na codzienną działalność firmy. Nie ma w tym nic dziwnego. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa zwiększa się ilość elementów, które trzeba kontrolować, by firma działała sprawnie i bez zakłóceń. Konsultant logistyczny może przygotować audyt całego procesu obrotu materiałów. Sprawdzane są terminowości składania zamówień, przesyłania ich do komórek logistycznych i magazynowych. Następnie kontrolowany jest proces dostarczania zamówienia do magazynu. Kolejny krok to zadbanie o odpowiedni przepływ dokumentów w firmie. Logistyka, by sprawnie działać, musi unikać przestojów spowodowanych niedostarczonymi na czas fakturami, czy nieterminowym wnoszeniem opłat za zamówiony towar.

Optymalizacja logistyki firmy przy pomocy Audytu logistycznego

Kolejnym obszarem, który pomoże odpowiednio zagospodarować konsulting logistyczny, to sam układ i rozkład towarów w magazynie. W magazynach wysokiego składu należy również zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracowników, a więc obowiązkowe kaski, kamizelki odblaskowe, rozkład apteczek czy odpowiedni poziom uprawnień do używania pojazdów magazynowych takich jak na przykład wózki widłowe. Zaczynając od podstaw, wnosimy zaawansowane obiekty magazynowe, które pozwalają na fulfilment w Dębicy.

Usługi konsultingu logistycznego powinny być świadczone kompleksowo. Nie powinno się przeprowadzać audytów częściowych, które nie dają pełnego obrazu całego procesu logistycznego w firmie. Wynik audytów logistycznych powinien zatem być odzwierciedleniem stanu wszystkich elementów składających się na proces logistyczny w przedsiębiorstwie.

Doradztwo logistyczne Kontakt

Zapraszam do kontaktu w celu realizacji audyty logistycznego, doradztwa i konsultingu logistycznego.
Telefon: +48 533 78 78 63
e-mail: Konsultant@RobertPiotrowski.Pro

Konsulting logistyczny to doradztwo w zakresie szeroko pojętej logistyki mające na celu uzyskanie redukcji kosztów, znalezienia sposobu lub sposobów do znalezienie optymalnych rozwiązań
Doradztwo logistyczne to rodzaj konsultingu w zakresie szeroko pojętej logistyki mające na celu uzyskanie redukcji kosztów, znalezienia sposobu lub sposobów do znalezienie optymalnych rozwiązań